Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Overpassconnect.com είναι ο επίσημος ιστότοπος που δημιουργήθηκε από την εταιρεία "Overpass Connect" (εφεξής "Εταιρεία"). Ο ιστότοπος στοχεύει στην άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν την ηλεκτρονική τους παραγγελία καθώς και διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την Εταιρεία, μέσω του σχολιασμού και της εκδήλωσης της προτίμησής τους σε συγκεκριμένους τύπους, χρησιμοποιώντας εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

2. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης του Overpassconnect.com αποτελούν εταιρικούς δεσμευτικούς κανόνες, οι οποίοι τηρούνται και επιβάλλονται από την Εταιρεία στην παροχή των παρακάτω υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας στους χρήστες. Οι παρόντες όροι είναι πλήρως συμβατοί με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και η μη συμμόρφωση των χρηστών του ιστότοπου ή τρίτων με αυτούς συνεπάγεται άρση οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τυχόν επηρεαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Εταιρείας να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώσει τους χρήστες. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους όρους, συμφωνεί μαζί τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που συνάπτεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για συμμόρφωση με το νόμο. .

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Με την εγγραφή / δήλωση των δεδομένων σας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Εταιρεία στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτησή της. για το σκοπό της συλλογής τους.

3.1. Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας

Η παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών σας, εμπορική επικοινωνία - προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών -- mail / ενημερωτικών δελτίων (π.χ. πληροφορίες σας για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.), τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας καθώς και τη συλλογή στατιστικών και μόνο δηλώσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ατόμων).

3.2. Παραλήπτης προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτης των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση παραγγελιών, την εμπορική της επικοινωνία με τους χρήστες ή την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών, σε τρίτο συνεργαζόμενο με την εταιρεία αυτή. Η τελευταία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές εμπιστευτικότητας που τηρεί η Εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκαλύψει, αποκαλύψει, πουλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν εμπιστευτικά. Κατ' εξαίρεση, οι πληροφορίες που τηρούνται μπορούν να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.3. Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων εγγεγραμμένων χρηστών

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπού μας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997) καθώς και να ζητήσετε αλλαγή ή διαγραφή αυτών των στοιχείων και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν ( άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Εταιρείας μέσω e-mail στη διεύθυνση overpass@overpassconnect.com.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών, ήχου, βίντεο, ονομάτων, λογότυπων, διακριτικών, προϊόντων και γενικά όλα τα αρχεία είναι έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, σήματα κατατεθέντα και εμπορικά σήματα της Εταιρίας ή και των συνεργατών της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Επομένως, οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα , επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία έργου παραγωγής ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα περιεχομένου του Ιστότοπου απαγορεύεται ρητά .

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση όμως μη διαθεσιμότητας τους αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας της Ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Επιπλέον, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για απάτη και βαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Περαιτέρω, επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, θετική ή αρνητική, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψει από έλλειψη δυνατότητας χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και από σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη μετάδοση πληροφοριών μέσω της Διαδίκτυο.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν ή με τυχόν «ιούς» ή άλλα επιβλαβή στοιχεία που περιέχονται στους ιστότοπους.

5. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όροι συναλλαγής

Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται καμία πρόσθετη χρέωση πέραν του τρέχοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο που καταβάλλεται μόνο στους αρμόδιους τρίτους παρόχους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί ή να αρνείται την εκτέλεση παραγγελιών, εφόσον γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τους λόγους της σχετικής κράτησης ή άρνησης.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, καταγγελίας, παρατήρησης κ.λπ., που προκύψει κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τους ισχύοντες όρους χρήσης μεταξύ χρήστη και Εταιρείας, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε νομική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον όρο συνιστά παραβίαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας.

Γεφύρωση επιχειρήσεων μεταξύ Ελλάδας, Ευρώπης, Ινδίας και πέρα